ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “ASIAMONEY best securities houses awards” នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេលបួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា

ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “ASIAMONEY best securities houses awards” នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេលបួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ សូមមើល ជ័យលាភីរបស់ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី ដែលបានឈ្នះសម្រាប់បួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា៖ ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ថ្ងៃ សុក្រ ទី២៨ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ថ្ងៃ សុក្រ ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ថ្ងៃពុធ ទី ៣០ ខែ […]

១៤ កក្កដា ២០២១ ជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជួញដូរភាគហ៊ុនលើកទី៥

ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា​ (ផ.ម.ក.) មានកិត្តិយសជម្រាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជួញដូរភាគហ៊ុន ដែលបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ១៧  ខែមិថុនា    ឆ្នាំ២០២១ ផ.ម.ក.បានរកឃើញបេក្ខជនជ័យលាភីកំពូលដូចខាងក្រោម៖ ១.​ លោក LIM KOK HENG    ទទួលបានអត្រាចំណេញ ៤១,៤៥% ២. លោកស្រី DEVY LADETH ទទួលបានអត្រាចំណេញ ២៦,៦៧% ៣. លោក HIENG PHIROM  ទទួលបានអត្រាចំណេញ ២៥,៤៩% ៤. លោក RITHY PINOU      ទទួលបានអត្រាចំណេញ ២៤,៤៧% ៥. លោក IV SOKPHIROM    ទទួលបានអត្រាចំណេញ ២៣,៣០% ៦. លោក KHUT PHALVIPHON     ទទួលបានអត្រាចំណេញ ២១,២២% សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់ ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងយ៉ាងសកម្ម និងបានទទួលអត្រាចំណេញច្រើនជាងគេ។  ជ័យលាភីកំពូលពីទី១ ដល់ ទី៣ នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន  ៨​.000.000​រៀល,         ៥.000.000​រៀល, និង  ៣.000.000​រៀល រួមជាមួយនឹងពានរង្វាន់ជ័យលាភីពី ផ.ម.ក.។ ក្រៅពីនេះ ផ.ម.ក.ក៏មានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ដល់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់ទី៤ ដល់ ទី៦ ក្នុងម្នាក់ៗ ចំនូន១.០០០.០០០រៀលផងដែរ។ ក្រៅពីនេះ យើងនៅមានជ័យលាភីវិនិយោគិនសកម្មមួយទៀត ដែលជាអ្នកទទួលបានអត្រាជួញដូរ (Trading Turnover Rate) ខ្ពស់ជាងគេ ដែលជាផលធៀបនៃទំហំជួញដូរសរុបក្នុងអំឡុងនៃការប្រកួត ធៀបនឹងទុនដើមគ្រា។ សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ជ័យលាភីរបស់យើងគឺ លោក LIM KOK HENG ដែលទទួលបាន អត្រាជួញដូរ ចំនួន ១១៣,៩០ ដង ធៀបនឹងទុនដើមគ្រា។ លោកនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៤.000.000​រៀល រួមជាមួយនឹងពានរង្វាន់ជ័យលាភីវិនិយោគិនសកម្ម បន្ថែមពីលើ ពានរង្វាន់ជ័យលាភីជើងឯក។ លើសពីនេះ ជ័យលាភីទាំង៦រូបនឹងក្លាយជាអតិថិជនពិសេស […]

ឆ្នាំ២០២០: អ អិម អេ ខេមបូឌាទទួលបានពានរង្វាន់ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណជារូបិយបណ្ណក្នុងស្រុកដ៏ឆ្នើម

“សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម អ អិម អេ ខេមបូឌា” ទទួលបានពានរង្វាន់ “ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណជារូបិយបណ្ណក្នុងស្រុកដ៏ឆ្នើម” ក្នុងកម្មវិធី The Asset Triple A Country Awards 2020 ដែលរៀបចំដោយ Asset Publishing and Research Ltd. សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះដើម្បីពត៌មានបន្ថែម: https://www.theasset.com/awards/country-awards-2020-deals-south-east-asia

ថ្ងៃ២៤ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០ : គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក ប្រមូលបានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៣១,៨ លានដុល្លារអាមេរិក ពីការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល

“សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម ប្រាសាក់” ត្រូវបានបោះផ្សាយដោយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ១២៧,២០ ពាន់លានរៀល (ស្មើនឹង ៣១,៨ លានដុល្លារអាមេរិក) និងទទួលបានការធានាទាំងស្រុងពីស្ថាប័ន Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ដែលជាមូលនិធិបរធនមួយនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ។