ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022៖ ពានរង្វាន់ Asset Asian Awards

វាគឺជាសេចក្តីរីករាយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SBI Royal Securities Plc ដែលជាអ្នកធានាទិញផ្តាច់ ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្នករៀបចំសម្រាប់ Telcotech LTD ដែលត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់ប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកល្អបំផុតដោយ The Asset Triple A Country Awards 2021  

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022៖ ពានរង្វាន់ Asset Asian Awards

វាគឺជាសេចក្តីរីករាយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SBI Royal Securities Plc ដែលជាអ្នកធានាទិញផ្តាច់ ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្នករៀបចំសម្រាប់ DBD Engineering Plc ដែលត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសមធម៌ល្អបំផុតដោយ The Asset Triple A Country Awards 2021    

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ និស្សិតមកពីសាលា CamEd Business School បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ និស្សិតមកពីសាលា CamEd Business School បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងជាក់ស្តែងបន្ថែមទៀតអំពីទីផ្សារមូលបត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ការទស្សនកិច្ចនេះក៏បានផ្តល់នូវ ចំណេះដឹងដ៏ល្អដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងនៃវិស័យ មូលបត្រ និង ធនាគារវិនិយោគ ដល់និស្សិតទាំងអស់ ហើយក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសក្នុងវិស័យនេះទៀតផង។ បន្ទាប់ពីការសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កា ក្រុមនិស្សិតរបស់ CamEd Business School បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងយល់ ក៏ដូចជាចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកមួយនៃវិស័យដែលកំពុងរីកចម្រើននេះផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “best corporate and investment bank” នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំជាប់ៗគ្នា

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ : ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “best corporate and investment bank” ក្នុងឆ្នាំ២០២១ នៅប្រទេសកម្ពុជា បងប្អូនអាចចូលមើលលំអិតតាមរយៈតំណរខាងក្រោម៖ –  ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១: “Cambodia’s Best Corporate and Investment Bank 2021: SBI Royal Securities” –  ថ្ងៃពុធ ទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០: “Cambodia’s Best Corporate and Investment Bank 2020: SBI Royal Securities” –  ថ្ងៃ សុក្រ ២៧ ខែ […]

សិក្ខារសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ អំពីការអភិវឌ្ឍនៃទីផ្សារមូលបត្របំណុលនៅកម្ពុជា របស់ស្ថាបណ្ណ Credit Guarantee and Investment Facility (“CGIF”)

Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (“CGIF”) is pleased to invite you to our webinar CGIF as a Guarantor for The Public Bond and Private Placement Market Development in Cambodia where we will: Discuss the latest development and prospects of the Cambodian Corporate Bond Markets Identify hurdles encountered […]